Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Send Voice Message

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/voice/send
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
client_secretAPI client secretLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
messagemessagethe message to be sent
Required
todestination numberthe number(s) that will receive the message
Required
dateDate and time the number will be sentFormat: yyyy-MM-dd HH:mm. If not provided, the message will be sent as soon as possible
Optional
referencecustom referenceString of max. 75 characters
Optional
languagelanguage of voice messagepossible languages: en (default), nl, fr or de
Optional
testtrue/falseThe system will check all parameters but will not send an VOICE message (no funds used).
Optional
<?php
	//PHP - cURL
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/voice/send";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'message' => "Hello World", //Message (required)
		'to' => "48123457890", //Receiver (required)
		
]; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)); $response = curl_exec($ch); ?>

Example request:

{
	"message": "Hello World",
	"to": "{nr}",
	"date":"2019-10-15 15:30",
	"sender": "YourName"
}

Example response:

{
	"messageid": "h2md1ewkyzjkuyn9ak7pryw1evtyw3x"
}

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 2300 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA