Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Add group

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/groups
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
client_secretAPI client secretLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
nameName of the group
Required
<?php
	//PHP - cURL
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/groups";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'name' => "Marketing" //Name of the group (required)
]; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)); $response = curl_exec($ch); ?>

Example request single:

{
	"name": "Marketing"
}

Example request multiple:

[
	{
		"name": "marketing"
	},
	{
		"name": "production"
	}
]

Normal response: http status code 201 (Created).


Example response single:

{
	"ID": [ {id} ]
}

Example response multiple:

{
	"IDs": [ {id1}, {id2}, ...]
}

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 2222 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA
Wspaniale, że tu jesteś! Ciasteczka? Przeczytaj Polityka Prywatności. Akceptuję
x