Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Format input value to correct international phone number format

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/format/number
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
client_secretAPI client secretLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
numberPhone number(s)Input the phone number that needs to be corrected to international format.
Required
countrycodeCountry CodeInternational country code (BE,NL,DE,IT,...)
Required
<?php
	//PHP - cURL
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/format/number";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'number' => "0490.123 /4.56", //Incorrect number (required)
		'countrycode' => "BE", //Country code of the number (required)
]; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)); $response = curl_exec($ch); ?>

Example success response:

[
	{
		"isValidNumber": true,
		"numberType": "MOBILE",
		"prefixCode": 32,
		"regionCode": "BE",
		"formattedNumber": "32490123456",
		"error": ""
	}
]

Example request multiple numbers:

{
	"number": ["{nr1}", "{nr2}"],
	"countrycode": "BE"
}

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 2110 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA
Wspaniale, że tu jesteś! Ciasteczka? Przeczytaj Polityka Prywatności. Akceptuję
x