Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Get inbox messages

Base URL:

								GET: https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/inbox
							
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
client_secretAPI client secretLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
limitMaximum results per pageDefault up to 1000, can't be bigger than 2000
Optional
pagePage of resultsDefault up to 1
Optional
typeMessage typePossbile value's are sms, whatsapp or call
Optional
<?php
	//PHP - cURL			
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/inbox";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET'); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); $response = curl_exec($ch); ?>

Example success response:

{
"total": 20,
"shown": 20,
"page": 1,
"limit": 1000,
"messages": [
	{
		"ID": "{ID}",
		"message": "Hello sms",
		"sender": "{nr}",
		"type": "sms",
		"date": "2022-01-01 12:00:00",
		"receiver": "{inbox_nr}"
	},
	{
		"ID": "{ID}",
		"message": "Hello whatsapp",
		"sender": "{nr}",
		"type": "whatsapp",
		"date": "2022-01-02 12:00:00",
		"receiver": "{inbox_nr}"
	},
	{
		"ID": "{ID}",
		"message": "Incoming VOIP Call - Forwarded to {callforwarding_nr}",
		"sender": "{nr}",
		"type": "call",
		"date": "2022-01-03 12:00:00",
		"receiver": "{inbox_nr}",
	},
	...
]
}

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 2300 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA