Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Send Message

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/send
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDCan be found in your API documentation
Required
client_secretAPI client secretCan be found in your API documentation
Required
messagemessagethe message to be sent
Required
todestination numberthe number(s) that will receive the message
Required
sendersenderThe number or name of the sender. A number can't be longer than 14 characters.A name can't be longer than 11 characters and can't contain special characters
Required
dateDate and time the number will be sentFormat: yyyy-MM-dd HH:mm. If not provided, the message will be sent as soon as possible
Optional
referencecustom referenceString of max. 75 characters
Optional
testtrue/falseThe system will check all parameters but will not send an SMS message (no credits/balance used).
Optional
subidid of a subaccountIf provided, the message is sent from the subaccount
Optional
<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/send";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'message' => "Hello World", //Message (required)
		'to' => "48123457890", //Receiver (required)
		'sender' => "YourName" //Sender (required)
]; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)); $response = curl_exec($ch); ?>

Example request single receiver:

{
	"message": "Hello World",
	"to": "{nr}",
	"date":"2020-01-01 15:30",
	"sender": "YourName"
}

Example response single receiver:

{
	"messageid": "h2md1ewkyzjkuyn9ak7pryw1evtyw3x"
}

Example request multiple receivers:

{
	"message": "Hello World",
	"to": ["{nr1}", "{nr2}"],
	"sender": "YourName"
}

Example response multiple receivers:

{
	"messageids": [
		"h2md1ewkyzjkuyn9ak7pryw1evtyw3x",
		"678rjqhrjwg3r7t78te1yxfda9u3yt6"
	]
}

Exceptions:

Our system processes the messages in UTF8 and generates this in GSM unicode. There are 9 characters that are counted as 2 characters in GSM unicode. If you use one of these characters in your message, your message will be longer. Example: If you have a message of 160 characters and you used a €-characters then the message real length is 161 characters long
Symbol Name Symbol Name Symbol Name
Euro symbol \ Backslash } Right brace
[ Open bracket ^ Caret ~ Tilde
] Close bracket { Left brace | Vertical bar

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 1865 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA
Wspaniale, że tu jesteś! Ciasteczka? Przeczytaj Polityka Prywatności. Akceptuję
x