Oprogramowanie do komunikacji SMS i planowania pracy z pracodawcami lub pracownikami poprzez SMS
Smstools

Usługi SMS dla planistów pracy

Komunikuj się z pracownikami w pracy lub pracownikami na wezwanie za pomocą SMS.

Usługi SMS dla planistów pracy

Smstools pozwala zautomatyzować powtarzające się działania planowania pracy poprzez SMS. Wysyłanie dziennego harmonogramu, anulowanie, umówienie pracy lub zmiana trasy ciężarówki jest szybkie i proste dzięki naszemu oprogramowaniu. Może to zaoszczędzić wiele czasu i pracy.

REJESTRACJA
Usługi SMS dla planistów pracy

Smstools od ponad 20 lat dostarcza usługi SMS dla planistów pracy.

 • Viessmann
 • KFC
 • Unibet
 • Volvo
 • Ecco

Komunikacja 2-kierunkowa za pomocą osobistych numerów SMS

Zintegruj Wirtualny Numer Komórkowy, aby wysyłać i odbierać wiadomości SMS i spersonalizuj nadawcę, aby wiadomości były zawsze wysyłane z tego samego numeru, a Twoje kontakty mogły również odpowiadać na wiadomości.

REJESTRACJA
Komunikacja 2-kierunkowa za pomocą osobistych numerów SMS
Zarządzaj wieloma lokalizacjami

Zarządzaj wieloma lokalizacjami

Możesz tworzyć subkonta dla różnych lokalizacji. Możesz scentralizować fakturowanie i zakupy SMS-owe, jednocześnie zachowując kontrolę nad wszystkimi lokalizacjami za pomocą statystyk.

Zarządzaj wieloma lokalizacjami

Szczegółowe raporty

Nasze kompleksowe oprogramowanie pozwala na bezpośredni import plików z Twojego oprogramowania CRM do naszego oprogramowania SMS. Dane te można wykorzystać do spersonalizowanej korespondencji, na którą odbiorca może w razie potrzeby odpowiedzieć, aby potwierdzić zaplanowane zlecenie. Odbiorcy mogą odpowiedzieć poprzez wirtualny numer telefonu komórkowego, SIM hosting i kluczowych SMS słów dla krótkich kodów. Nasze szczegółowe raporty pozwalają w każdej chwili wygenerować raport i sprawdzić swój harmonogram.

REJESTRACJA
Szczegółowe raporty
Jak można skorzystać z naszych usług?

Jak można skorzystać z naszych usług?

REJESTRACJA
Jak można skorzystać z naszych usług?
<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/send";
	$client_id = "XXX"; // Your API key
	$client_secret = "YYY"; // Your API secret
	$data = [
		'message' => "Hello World", //Message
		'to' => "48123457890", //Receiver
		'sender' => "YourName" //Sender
	];
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
		"X-Client-Id: $client_id",
		"X-Client-Secret: $client_secret",
		"Content-Type: application/json",
	]);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
	$response = curl_exec($ch);
?>

Łatwa integracja

Dzięki naszemu SMS API możesz rozszerzyć swoje oprogramowanie o integrację SMS. Integracja naszego SMS API jest bardzo prosta, więc możesz szybko połączyć swoją stronę internetową lub oprogramowanie z naszą potężną platformą SMS

Dokumentacja API

Inne produkty

 • SMS OPROGRAMOWANIE

  Wysyłaj i odbieraj wiadomości SMS poprzez nasze oprogramowanie

  Czytaj więcej
 • WIRTUALNY NUMER

  Odbieraj wiadomości SMS poprzez numer wirtualny

  Czytaj więcej
 • SMS API

  Narzędzie integracyjne dla developerów

  Czytaj więcej