Usługi i rozwiązania SMS dla banków i instytucji finansowych, które zwiększają bezpieczeństwo i satysfakcję klientów.
Smstools

Usługi SMS dla banków i instytucji finansowych

SMS zapewnia, że systemy są lepiej chronione przed nieautoryzowanym dostępem. Na przykład firmy z sektora finansowego mogą wykorzystywać SMS-y do uwierzytelniania, przypominania o płatnościach i raportowania różnych statusów

Usługi SMS dla banków i instytucji finansowych

Smstools jest zaufanym rozwiązaniem dla instytucji finansowych w sektorze bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń. Smstools wykorzystuje kompleksowe 1 i 2-stronne rozwiązania do dostarczania przychodzących i wychodzących wiadomości SMS poprzez pojedynczy interfejs użytkownika. Integruje się z istniejącymi systemami IT, aby zautomatyzować procesy przepływu pracy i komunikacji w obrębie jednego obiektu lub wielu lokalizacji

REJESTRACJA
Usługi SMS dla banków i instytucji finansowych

Od przypomnień o płatnościach do kodów logowania online. Instytucje finansowe wybierają Smstools, ponieważ działamy od 16 lat, mamy bardzo niezawodne rozwiązanie, jesteśmy zgodni z GDPR, mamy wysokie SLA (Service Level Agreements - Umowy o poziomie usług) i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Powiadomienia o koncie (wykonane transakcje lub ujemne kredyty)

Zarządzanie incydentami krytycznymi i sytuacjami awaryjnymi

Wysyłanie potwierdzenia spotkań

Informowanie klientów o wykryciu oszustwa z użyciem karty kredytowej

<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/message/send";
	$client_id = "XXX"; // Your API key
	$client_secret = "YYY"; // Your API secret
	$data = [
		'message' => "Hello World", //Message
		'to' => "48123457890", //Receiver
		'sender' => "YourName" //Sender
	];
	curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url");
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
		"X-Client-Id: $client_id",
		"X-Client-Secret: $client_secret",
		"Content-Type: application/json",
	]);
	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
	$response = curl_exec($ch);
?>

Uwierzytelnianie przez SMS

Uwierzytelnianie za pomocą SMS i 2FA jest coraz częściej wykorzystywane do zapewnienia pracownikom dostępu do sieci firmowej. Znalezienie silnego hasła staje się coraz trudniejsze, a hakerzy są coraz sprytniejsi. Stosowanie nieodpowiednich haseł może prowadzić do globalnych strat, szczególnie w świecie finansów

Uwierzytelnianie SMS oferuje właściwe rozwiązanie, ponieważ firmy mogą wysłać automatyczną wiadomość SMS przez bezpieczne połączenie na telefon komórkowy pracownika. Wiadomość SMS zawiera unikalny kod, który zapewnia dostęp do bezpiecznego środowiska firmy, potwierdzając, czy użytkownik jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Znacznie poprawia to bezpieczeństwo sieci firmowych i stacji roboczych online, a uwierzytelnianie za pomocą wiadomości SMS zapewnia oszczędność kosztów, ponieważ fizyczne tokeny można zastąpić kodem 2FA wysyłanym za pomocą wiadomości SMS.

Dokumentacja API

Jak można skorzystać z naszych usług SMS?

  • Użyj naszego oprogramowania SMS do wysyłania wiadomości SMS.

  • Skorzystaj z naszej SMS API i połącz swoje oprogramowanie planujące bezpośrednio z naszymi usługami SMS.

  • Użyj Email2SMS do wysyłania wiadomości SMS za pomocą swojego oprogramowania e-mail.

REJESTRACJA
Jak można skorzystać z naszych usług SMS?