Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Create subaccount

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/subaccount
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
client_secretAPI client secretLogin and go to 'Advanced' - 'API authentication' to find the API keys
Required
subusernameusername of subaccount
Required
passwordpassword of subaccount
Required
emailemail of subaccount
Required
memomemo
Optional
<?php
	//PHP - cURL
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/subaccount";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'subusername' => "JaneDoe", //Subaccount username (required)
		'password' => "ExamplePassword123", //Password (required)
]; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)); $response = curl_exec($ch); ?>

Example success response: http response code 201 created:

{
	"ID": "1",
	"username": "JaneDoe",
	"memo": "foo",
	"amount_of_logins": 0
}

Example error response:

{
	"errorMsg": "username and password are required"
}

Example error response:

{
	"errorMsg": "username already in use"
}

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 2300 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA