Smstools

SMS API for do wysyłania SMS Polska

Zacznij teraz

Add contact

Base URL:

									POST: https://api.smsgatewayapi.com/v1/contact
								
ParameterInputDescription
client_idAPI client IDCan be found in your API documentation
Required
client_secretAPI client secretCan be found in your API documentation
Required
phonephone numberThe phone number of the contact
Required
groupidgroup IDGroup ID the contact will be added to
Required
firstnamefirst nameThe first name of the contact
Optional
lastnamelast nameThe last name of the contact
Optional
birthdaybirthdayBirthday of the contact. Format: yyyy-MM-dd
Optional
extra1 to extra8user defined fieldsuser defined fields, check your advanced settings
Optional
unsubscribedunsubscribed
Optional
<?php
	$ch = curl_init();
	$url = "https://api.smsgatewayapi.com/v1/contact";
	$client_id = "XXX"; // Your API client ID (required)
	$client_secret = "YYY"; // Your API client secret (required)
	$data = [
		'phone' => "48123457890", //Phone number (required)
		'groupid' => {ID}, //Group ID (required)
]; curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "$url"); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [ "X-Client-Id: $client_id", "X-Client-Secret: $client_secret", "Content-Type: application/json", ]); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data)); $response = curl_exec($ch); ?>

Example request single:

{
	"phone": "{nr}",
	"groupid": "{ID}",
	"firstname": "John",
	"lastname": "Doe",
	"extra1": "Marketing",
	"birthday": "1997-03-23"
}

Example request multiple:

[
	{
		"phone": "{nr1}",
		"groupid": "{ID}",
		"firstname": "John",
		"lastname": "Doe",
		"extra1": "Marketing",
		"birthday": "2000-01-01"
	},
	{
		"phone": "{nr2}",
		"groupid": "{ID}",
		"firstname": "Jane",
		"lastname": "Doe",
		"extra1": "Marketing",
		"birthday": "2000-01-01"
	},
]

Example response single:

{
	"ID": [ {id} ]
}

Example response multiple:

{
	"IDs": [ {id1}, {id2}, ...]
}

Example response multiple with errors:

{
	"IDs": [ {id1}, {id2}, ...],
	"errors": [
    {
      "error": 103,
      "errorMsg": "Phone number {nr3} is not valid"
    },
    {
      "error": 103,
      "errorMsg": "Phone number {nr4} is not valid"
    }
  ]
}

SMS API

Smstools
Dzięki naszej SMS API możesz dodać sms do swojej platformy w ciągu kilku minut. Darmowa wersja próbna. SMS API
5 z 5 na podstawie 1865 oceny użytkownika.
SMSGATEWAYAPI API1

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ

Odkryj naszą platformę marketingu SMS już dziś!

REJESTRACJA
Wspaniale, że tu jesteś! Ciasteczka? Przeczytaj Polityka Prywatności. Akceptuję
x